Klub přátel exotického ptactva

založen 1930

Zápis z konference odbornosti exotického a okrasného ptactva ČSCH za účasti KPEP

Zápis z konference odbornosti exotického a okrasného ptactva ČSCH za účasti KPEP

1/ přednesena zpráva o činnosti KPEP a jeho právnických členů

2/ vyslechnuty zprávy ÚOK, specializovaných ZO a klubů odbornosti ČSCH – volby nového vedení ÚOK a dalších složek ČSCH budou v roce 2023

3/ předseda KPEP přednesl kritické připomínky k práci ÚOK:

 

    a/ navrhujeme sestavení zcela chybějící osnovy a skript pro adepty ke školení na posuzovatele

    b/ kritika systému „obecných“ posuzovatelů – nemožnost specializace od začátku

    c/ neplatné posuzování výstavy zebřiček při loňské výstavě ve Stránčicích, kdy přítomní posuzovatelé nerespektovali platný standard

    d/ kritika absolutní neinformovanosti prostřednictvím webu a sociálních sítí ČSCH

    e/ chybějící standardy, které by měli být online dostupné na webu ČSCH

  • k bodům 3a-e nám byla přislíbeno, že se tím bude komise zabývat a zjedná nápravu, což bude KPEP pečlivě sledovat

4/ informace z C.O.M. :

 – došlo k rozkolu v organizaci a pod vedením především Španělska ke vzniku konkurenční organizace s vlastním šampionátem

  • šampionát C.O.M. 2023 by měl být v Neapoli, zatím definitivně nepotvrzeno

5/ předneseny změny a návrhy standardů exotického ptactva

  • postavové andulky – de facto beze změn, pouze vývoj této andulky pokračuje neustálým zvětšováním hlavy a horní partie těla s tím, že už je nutná inseminace
  • postavoví kanáři – do standardu C.O.M. uznáno plemeno íránský kanár, těsně před uznáním je london fancy
  • barevní kanáři – do standardu C.O.M. uznána tato plemena a rázy: bělokřídlý – červený a žlutý lipochrom; červeno(žluto)zobý – červený a žlutý lipochrom; opál isabela; topaz hnědý a isabela;

kobalt achát ve všech lipochromech a isabela; jaspis isabela; mongo černá a hnědá řada

  • přednesen návrh změny standardu zebřiček (autoři Hájek a Buldra, KCHZ) – jedná se pouze o návrh, který bude nadále připomínkován, představen veřejnosti a následně schvalován KCHZ, Sborem posuzovatelů a následně ÚOK, akceptován KPEP; v každém případě pro výstavní sezónu 2022 zůstává v platnosti stávající standard beze změn.

Zapsal: Ladislav Žoha, předseda KPEP

Kluby v KPEP

CZAC
ČKCHK
KCHA
KCHBOH
KCHEPK
KCHR

Partneři KPEP

Spolupracujeme

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118