"My fear is not that our great movement, known as the Methodists, will eventually cease to exist or one day die from the earth.

My fear is that our people will become content to live without the fire, the power, the excitement, the supernatural element that makes us great.”

John Wesley


"Nemám strach, že by naše velké hnutí, známé jako metodisté, nakonec zaniklo nebo jednoho dne vymřelo ze země.

Obávám se, že se naši lidé spokojí s životem bez ohně, síly, vzrušení a nadpřirozeného prvku, který nás činí velkými."

John Wesley


© 2024 Evangelická církev metodistická