Odvážně vydávat svědectví

Biskup Scott J. Jones

Před lety jsem se přestal modlit: "Bože, prosím, požehnej tomu, co dělám." Místo toho jsem se denně modlil: "Bože, pomoz mi být součástí toho, čemu žehnáš." To mě znovu nasměrovalo k tomu, abych se rozhlížel kolem sebe a rozeznával, kde Bůh aktivně sleduje své záměry, a pak se ptal, jak mě může použít k uskutečnění svých cílů.

Písmo jasně říká, že Bůh si přeje, aby byl spasen celý svět. Chvalozpěv v listu Filipanům 2,10-11 předkládá budoucí vizi, kdy "před jménem Ježíšovým poklekne každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán, ke slávě Boha Otce". Bůh tento záměr uskutečňuje a povolal církev, aby se na tomto záměru podílela.